CIVT&U 2018

Het CIVT&U is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en zes AOC’s. Gezamenlijk ontwikkelen zij inspirerende onderwijscontent aansluitend bij nieuwe trends en ontwikkelingen in de sector. Daarnaast zijn er zes Meetingpoints in de regio waar bedrijven, hun medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten.

De samenwerking bestaat al sinds 2013. In september 2017 is het CIVT&U geëvalueerd en geconstateerd het zeer effectief is, tegen lage kosten. Daarmee heeft het CIVT&U de toegevoegde waarde voor de sector glastuinbouw bewezen en is besloten om in 2018-2022 door te gaan. Voor deze periode zijn vier thema’s gekozen:

  • de toekomst van de teelt;
  • tuinbouw als technologische en duurzame sector;
  • gezondheid en welbevinden;
  • duurzaam internationaal ondernemen.

Subsidie voor nieuwe activiteiten
Het project heeft van het fonds Colland Arbeidsmarkt een bijdrage ontvangen voor de kosten van een aantal nieuwe activiteiten. Er wordt content ontwikkeld voor twee nieuwe inspirerende modules. Deze modules gaan over big data voor kwekers en moderne toepassingen van licht. Bij de oplevering van deze modules wordt per module één masterclass georganiseerd bij een van de Meetingpoints. De content van twee bestaande modules wordt aangepast zodat deze ook digitaal beschikbar gesteld kan worden.

Daarnaast wordt bij twee Meetingpoints een bijeenkomst georganiseerd voor alumni. Door eens per twee jaar een terugkomdag te organiseren voor afgestudeerden kunnen alumni hun vakkennis bijhouden en op de hoogte blijven van wat er speelt in de sector. Dit alumni-beleid wordt als pilot eerst op twee locaties uitgetest.