Circulaire Tuinbouw

De glastuinbouw moet constant inspelen op trends en vernieuwen om haar concurrentiepositie in Nederland, Europa en de wereld te behouden. Daarom werkt de sector veel aan innovatieprogramma’s. Deze programma’s vragen om kennisontwikkeling van de werknemers in de sector. Er is hierdoor steeds meer vraag naar hbo- en universiteitsstudenten.

Als de sector over voldoende gekwalificeerd personeel wil blijven beschikken, dan is het belangrijk om de verbinding tussen mbo, hbo en universiteiten te verbeteren. Daarom organiseert Glastuinbouw Nederland, met financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt, een collegereeks rondom een actueel innovatiethema: circulaire tuinbouw. De collegereeks wordt georganiseerd samen met de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus en World Horti Center voor leerlingen van het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. De collegereeks bestaat uit een zevental openbare colleges, een webinar en de ontwikkeling van een onderzoeksagenda circulaire tuinbouw.

Meer weten?
Meer informatie over circulaire tuinbouw vindt u ook op de website van Glastuinbouw Nederland.