Werkgeverslijn land- en tuinbouwWerkgeverslijn land- en tuinbouw staat voor het bevorderen van goed werkgeverschap door middel van het gericht verschaffen van informatie, voorlichting en ondersteuning over cao’s, arbeidsvoorwaarden en goed personeelsbeleid. Dit wordt gedaan via een centraal punt, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Uitstroom, Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Opdrachtgever: LTO Nederland
Doelgroep: Werkgevers
Betrokken partners: LTO Noord, ZLTO en LLTB
Informatie:

Meer informatie vindt u op www.werkgeverslijn.nl