Werkgevers netwerken gezond beleidDe netwerken gezond beleid verbinden werkgevers c.q. HR-professionals. Zij worden via intervisie gestimuleerd tot kennisuitwisseling en kennisoverdracht op het gebied van goed personeelsbeleid en daarmee goed werkgeverschap. Er zijn inmiddels verschillende netwerken actief.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: LTO Nederland
Doelgroep: Werkgevers en werknemers
Betrokken partners: LTO Noord, ZLTO, LLTB
Informatie:

Meer informatie vindt u op www.gezondbeleid.nl