Vertrouwenspersoon GlastuinbouwJe medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen.

In de cao’s voor de Open teelten, Glastuinbouw en in de sector Groen, grond en infra is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult.

Start project:
Thema: Veiligheid en Gezondheid
Opdrachtgever: Sazas
Doelgroep: Werknemers in de Glastuinbouw
Betrokken partners: CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, Plantum, ZLTO
Informatie:

https://www.stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon/