Versterken positie en belangenbehartigingDe Nederlandse glastuinbouw is een sterke innovatieve en professionele sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten. Het versterken van de positie en de belangenbehartiging van de medewerkers in de glastuinbouw is een belangrijk aandachtspunt, Daarmee vergroten we de kennis over arbeidsvoorwaarden, veiligheid, gezondheid en medezeggenschap.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Veiligheid en Gezondheid
Opdrachtgever: FNV Agrarisch Groen
Doelgroep: Werknemers
Betrokken partners:
Informatie:

Meer informatie vindt u op www.fnv.nl/cao-sector/agrarisch-groen/glastuinbouw