Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiairVoor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben bij een werkgever in de Dierhouderij, kan het T-rijbewijs noodzakelijk zijn. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om een stage of opleiding gericht in de sector Dierhouderij te volgen. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van het rijbewijs, wordt deze belemmering voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in BOL-opleidingen zoveel mogelijk op peil.

Start project:
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Productiegerichte Dierhouderij: LTO Nederland, COBK, CNV Vakmensen en FNV
Doelgroep: Leerlingen in het BOL onderwijs en praktijkonderwijs die stage lopen bij een werkgever in de sector Dierhouderij
Betrokken partners: Sociale Partners, Actor
Informatie:

Meer informatie vindt u hier

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/wp-content/uploads/2021/06/Reglement-T-rijbewijs-stagiares-BOL-en-praktijkleren-2021-2101-2084-v2.pdf