Subsidie T-rijbewijsVoor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk), is vaak het T-rijbewijs noodzakelijk. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om een opleiding richting GGI of GWW te volgen. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van het rijbewijs, wordt deze belemmering voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in het mbo zoveel mogelijk op peil

Start project:
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk): Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Doelgroep: Leerlingen mbo GGI/GWW en praktijkonderwijs
Betrokken partners: Sociale Partners, Actor