SeniorenregelingWerknemers kunnen een dag per week minder werken met behoud van 90% van hun bruto salaris. Hierdoor krijgen zij meer vrije tijd voor familie of hobby’s of om te herstellen van intensief werk. De seniorenregeling moet ondersteuning bieden bij verantwoord en met plezier blijven werken tot de pensioenleeftijd.

Start project:
Thema: Balans Werk - Privé, Doorstroom, Imago en Instroom
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk): Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps.
Doelgroep: Werknemers en werkgevers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)
Betrokken partners: