Scholingsconsulent Akkerbouw en VollegrondsgroenteteeltDe akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Nederland zijn innoverende sectoren. Daarvoor zijn goed ontwikkelde ondernemers en werknemers nodig die bijdragen aan de innovatiekracht van de bedrijven. Competente werkgevers en werknemers bouwen aan sterke bedrijven. Samen zorgen zij voor een sterke sector, waarin het aantrekkelijk is om te werken.

De scholingsconsulent draagt bij aan de innovatiekracht van bedrijven. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor scholing en ontwikkeling en werkt als een neutrale adviseur die een verbindende schakel is om bewustwording en bereidheid te stimuleren. Hij draagt daarmee bij aan voldoende en competente werkgevers en werknemers en daardoor aan de continuïteit van bedrijven in de twee sectoren en hun resultaten.

Start project:
Thema: Doorstroom, Duurzame inzetbaarheid, Goed Werkgeverschap, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale partners open teelten akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Doelgroep: Werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Betrokken partners: LTO Nederland, CNV Vakmensen, FNV
Informatie:

Meer informatie vindt u op www.talentoogst.nl

Contactpersoon is Hans Schilder (h.schilders@talentoogst.nl)