Leerlijn Machinist CultuurtechniekDe vraag naar personeel en de eisen die ondernemers aan hun personeel stellen, blijft stijgen. Sociale partners (Cumela, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom het initiatief genomen voor een meerdaagse training die werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarisch loonwerk bijschoolt tot groene machinist. Onder bepaalde voorwaarden wordt de opleiding deels via Colland gesubsidieerd.

Start project:
Thema: Doorstroom, Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Loonwerk: Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps.
Doelgroep: Deze opleiding is bestemd voor hen die een basisopleiding Groen, Grond, Infra hebben afgerond of medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven uitvoerende diensten in de buitenruimte.
Betrokken partners: IPC Werkt voert de opleiding uit
Informatie:

https://ipcwerkt.nl/opleidingen/grondverzet/machinist-cultuurtechniek/