Kennisontwikkeling dierhouderijIn de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij vindt een groot aantal activiteiten plaats ten behoeve van kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers.
Dat zijn bijvoorbeeld een kennisloket en ‘kakelsessies’ over scholing en arbeidsmarkt voor de pluimveehouderij. En een digitaal kennisloket, trainings- en cursusaanbod voor de varkenshouderij. Het doel van dit project is om het leven lang ontwikkelen in de dierhouderij te bevorderen via gerichte producten en diensten.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: LTO Nederland
Doelgroep: Werkgevers en werknemers
Betrokken partners: LTO Noord, ZLTO, LLTB