Kennismakelaars DierhouderijIn de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij vindt een groot aantal activiteiten plaats ten behoeve van kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers. Zo is er de loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod voor de sectoren, vinden bijeenkomsten plaats en wordt tussen de sectoren samengewerkt.

In de Pluimveehouderij worden ‘kakelsessies’ over scholing en arbeidsmarkt georganiseerd. Voor de varkenshouderij worden certificeerbare trainingen ontwikkeld en wordt een Learning Management systeem ingevoerd. In de Melkveehouderij wordt ook gewerkt aan het certificeren van opleidingen.

Het doel van dit project is om het leven lang ontwikkelen in de dierhouderij te bevorderen via gerichte producten en diensten.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid
Opdrachtgever: LTO
Doelgroep: Werkgevers en werknemers
Betrokken partners: Dineke Rietveld, kennismakelaar melkveehouderij, Stichting KPV, Groen Kennisnet, CIV, Groenpact