Instroom nieuwe jeugdige werknemersVerschillende projecten zijn gericht op het werven van leerlingen voor het beroepsonderwijs GGI (Groen Grond Infra). Werving gebeurt onder andere door activiteiten via scholen, regionale en landelijke op scholieren gerichte actviteiten, subsidiëring van T rijbewijs voor leerlingen en bijvoorbeeld de uitgave van “glossy” achtige minizines

Start project:
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk): Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Doelgroep: Potentiële nieuwe (jeugdige) werknemers en hun ouders
Betrokken partners:
Informatie:

Meer informatie vindt u op:

www.groengrondinfra.nl