E-learning: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & CultuurtechniekOp verzoek ván en in nauwe samenwerking mét mbo-docenten Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is en wordt gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning modules voor alle niveaus van deze opleidingen. De e-learning modules zijn voor MBO-studenten maar daarnaast ook interessant voor werkenden. Daarnaast zijn er ook e-learnings gericht op actuele thema’s zoals veilig landbouwverkeer, mestgassen en de mestketen (mesttransport en eerlijk gedrag in de mesthandel).

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale Partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk): Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Doelgroep: Studenten in het mbo Groen Grond Infra (zowel BOL als BBL) en werkenden in de sector
Betrokken partners: Sociale Partners, docenten, scholen en Bedrijfstak Groep Groen Grond Infra (BTG GGI), Agri Holland