E-learning: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & CultuurtechniekSamen met mbo-docenten Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is en wordt gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning modules voor alle niveaus van deze opleidingen. Daarnaast zijn er ook e-learnings gericht op actuele thema’s zoals veilig landbouwverkeer, mestgassen en de mestketen. De e-learning modules zijn interessant voor MBO – studenten maar ook voor werkenden.

Start project:
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Opdrachtgever: Sociale partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur: Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Doelgroep: Studenten in het mbo Groen Grond Infra (zowel BOL als BBL) en werkenden in de sector
Betrokken partners: Sociale Partners, docenten, scholen, Bedrijfstak Groep Groen Grond Infra (BTG GGI), Agri Holland