Carrière-event en CollegetourStudenten inspireren voor een toekomst in de glastuinbouw. Dat is het doel van de CollegeTour Kom in de K(l)as, georganiseerd door VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Nederland. Tijdens de CollegeTour wordt laten zien hoe interessant en inspirerend een toekomst is de glastuinbouw is en dat een carrière in de sector veel uitdaging biedt. Tijdens de interactieve sessies kun ondernemers hun bedrijf vertegenwoordigen en een grote groep studenten ontmoeten en motiveren voor bijvoorbeeld een interessante stageplaats of baan.

Start project:
Thema: Imago en Instroom
Opdrachtgever: Glastuinbouw
Doelgroep: Latente werkzoekenden
Betrokken partners: VNO-NCW Westland, Stichting Kom in de Kas, UWV, Kasgroeit en Stichting Westland Marketing