Betrouwbaar Uitzendwerk TuinbouwVeel tuinbouwbedrijven maken gebruik van uitzendpersoneel. Om in te kunnen blijven spelen op signalen, actualiteiten en ontwikkelingen heeft het meerwaarde om vanuit de tuinbouw te participeren in de Stichting Normering Arbeid.

Start project:
Thema: Naleving CAO
Opdrachtgever: LTO Nederland
Doelgroep: Werkgevers
Betrokken partners: LTO Noord, ZLTO, LLTB en Glastuinbouw Nederland
Informatie:

Meer informatie vindt u op www.normeringarbeid.nl