Projectdatabase thema's Archives: Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat voor het bevorderen van goed werkgeverschap door middel van het gericht verschaffen van informatie, voorlichting en ondersteuning over cao’s, arbeidsvoorwaarden en goed personeelsbeleid. Dit wordt gedaan via een centraal punt, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Toolbox video’s Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Toolboxen moeten werkgevers en werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) ondersteunen bij veilig en gezond werken. Aangepast aan de nieuwe media worden thans toolboxen met veiligheidsadviezen ontwikkeld in de vorm van korte en pakkende videos. Ze zijn raadpleegbaar via websites, facebook (Mooivakman) en de Veiligvakwerk app.

Mooi Vak Man!

Mooi Vak Man! is een initiatief voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk). Het doel is om werknemers langer gezond te houden en met plezier te laten werken. Het project is een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en werknemers in de sector.