PAWW Agrarisch, Groen en Visserij

Per 1 januari 2019 treedt de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij in werking. De cao geldt voor de sectoren:

  • Glastuinbouw;
  • Hoveniersbedrijf;
  • Productiegerichte Dierhouderij;
  • Open Teelten;
  • Groothandel Bloembollen;
  • Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen;
  • Bos en Natuur (alleen van toepassing voor werkgevers die lid zijn van AVIH, NVBE of VLBO en vallen onder de werkingssfeer van de cao Colland).

De cao is algemeen verbindend verklaard en is daarmee verplicht voor werkgevers en werknemers van genoemde sectoren.

Werkgevers

Registreren
Werkgevers moeten zich zo spoedig mogelijk registreren bij de Stichting PAWW. Werkgevers ontvangen in december een brief met een registratiecode.

Registreren kan ook zonder registratiecode en kan al voordat de brief is ontvangen. Werkgevers kunnen hun accountant of administratiekantoor machtigen voor het doen van de registratie.

Werkgevers dienen zich dan wel eerst aan te melden op de website van SPAWW.

Lees de PAWW Instructie voor werkgevers (pdf)
Lees de PAWW Instructie voor administratiekantoren (pdf)
Lees de PAWW Introductie en stappen tot registratie (pdf)
Bekijk het filmpje over aanmelden voor werkgevers

Inhouden premie op loon werknemer
De werkgever houdt per 1 januari 2019 maandelijks de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer. De premie voor 2019 bedraagt 0,3% en wordt berekend over het loon in kolom 3.
Zie: PAWW bijdrage berekening versie 1.2 (pdf)

Aangifte en betaling premie
De werkgever doet achteraf aangifte voor premiebetaling, per maand of per kwartaal. De premiebetaling per kwartaal is alleen mogelijk voor kleine bedrijven die 25 of minder werknemers in dienst hebben. Peildatum is 1 januari van elk jaar.

 

Werknemers

De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 januari 2019 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever in op het brutoloon van de werknemer. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds dat door Stichting PAWW wordt beheerd.

Bekijk het filmpje voor werknemers
Lees de PAWW Introductie stappen voor aanvraag (pdf)
Lees de Flyer reparatie WW en WGA van start 
Read the English flyer

Reparatie WW
De overheid heeft een kortere WW ingevoerd. Als je recht hebt op een langere WW-uitkering dan 10 maanden kom je in aanmerking voor reparatie van de WW. Je wordt door het UWV op de hoogte gesteld of je beroep kan doen op een langere uitkering. Voor een beroep hierop, moet je zelf in actie komen. Dat kan op de website van Stichting PAWW.

Wyrównianie dotyczącę zasiłku dla osób bezrobotnych
Rząd zdecydował o wprowadzeniu krótszego okresu wypłacania zasiłku dla osób bezrobotnych. Jeśli masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres dłuższy niż 10 miesięcy, przysługuje ci prawo do wyrównania. Zostaniesz poinformowany przez UWV, jeśli możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku na dłuższy okres. Aby taki zasiłek otrzymać, sam musisz złożyć wniosek. Można to zrobić na stronie: https://www.spaww.nl/.

Ulotka (polska)

PAWW

Stichting PAWW

Stichting PAWW ondersteunt bedrijven met de implementatie van de PAWW. Kijk voor de antwoorden op de meest gestelde vragen of voor meer informatie op de website van de Stichting PAWW.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de SPAWW via het contactformulier of met uw werkgevers- of werknemersorganisatie.

Achtergrond cao PAWW

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, ontvangt minder lang een uitkering. Werkgevers en werknemers hebben afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen en hebben de landelijke stichting PAWW opgericht.

In de cao worden de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers opgenomen voor een aanvullende private uitkering, na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV.

 

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de verschillende fondsen en regelingen neemt u contact op met:

Backoffice Colland
0900 - 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief)
E info@colland-administratie.nl

Postbus 3189
5902 RD Venlo

   

Voor wijzigingen in werknemersgegevens, adreswijzigingen en vragen over de premienota neemt u contact op met:

BPL Pensioen
Werkgevers: (050) 522 40 00 of werkgever@bplpensioen.nl
Deelnemers: (050) 522 30 00 of deelnemer@bplpensioen.nl

Postbus 451
9700 AL Groningen

   

Voor vragen over of aan het bestuur neemt u contact op met:

Colland Bestuursbureau
088 - 329 20 30
E info@colland.nl

Stationsweg 1
3445 AA Woerden

Print Friendly, PDF & Email