Wat is Colland Arbeidsmarkt?

Colland Arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.

Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het naleven van de arbeidsvoorwaarden, en levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Historie

De sector Agrarisch en Groen kent een lange traditie als het gaat om de samenwerking in sociale fondsen. Aan het begin van de 21ste eeuw had dat geresulteerd in een behoorlijk aantal zogenaamde sociale fondsen. Elk fonds had daarbij zijn eigen aandachtsgebied. In 2005 hebben cao-partijen besloten om bijna alle fondsen te laten fuseren. Het fonds Colland Arbeidsmarkt was daarmee een feit.

Bestuur Colland Arbeidsmarkt

Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarbij laat het bestuur zich adviseren door zogenaamde sectorcommissies. In deze commissies zitten ook weer vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, maar dan specifiek van de betreffende sector.

Leden bestuur Colland Arbeidsmarkt

 

Alie Dijkstra
Voorzitter werkgevers

Jeroen warnaar
Voorzitter werknemers

Leo van Beekum
Lid

Wilma Daams
Lid

Eric Douma
Lid

Marjolein Dubbelaar
Lid

Jacco Vooijs
Lid

Steve Fok
Lid

Olaf Janssen
Lid

Bestuursbureau

Het bestuur van Colland en de aangesloten partners en fondsen worden ondersteund en begeleid door bestuursbureau Actor in Woerden. Dit houdt bijvoorbeeld in:

  • Voorbereiden van bestuursvergaderingen;
  • Uitwerken van vergaderstukken en andere documenten;
  • Geven van juridisch en financieel advies;
  • Organiseren van de Colland bijeenkomsten en masterclasses;
  • Communicatie van Colland, zoals het magazine VanColland, de digitale nieuwsbrief en de website.

Statuten Colland Arbeidsmarkt

Statuten Colland Arbeidsmarkt

 

Premieoverzicht Colland Arbeidsmarkt

Premieoverzicht Colland Arbeidsmarkt 2022

Jaarverslagen

Cao Colland

Per 1 juli 2022 is de cao Colland gewijzigd. De cao Colland geldt tot en met 30 juni 2024.

CAO Colland per 1-1-2023

Bijlagen CAO Colland per 1-1-2023

CAO Colland t/m 31-12-2022

Bijlagen CAO Colland t/m 31-12-2022

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de verschillende fondsen en regelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief)
E info@colland-administratie.nl

Postbus 3189
5902 RD Venlo

Voor wijzigingen in werknemersgegevens, adreswijzigingen en vragen over de premienota neemt u contact op met:

BPL Pensioen
Werkgevers: 050 522 40 00 of werkgever@bplpensioen.nl
Deelnemers: 050 522 30 00 of deelnemer@bplpensioen.nl

Postbus 451
9700 AL Groningen

Voor vragen over of aan het bestuur neemt u contact op met:

Colland Bestuursbureau
088 329 20 30
E info@colland.nl

Pompmolenlaan 10C
3447 GK Woerden