De sector glastuinbouw maakt gebruik van de zogenoemde seniorenregeling. Met deze regeling kunnen werknemers vanaf 62 jaar 80% werken voor 90% loon met behoud van gelijke pensioenopbouw.

Om werknemers in de glastuinbouw hierover te informeren, organiseren sociale partners in de glastuinbouw samen met Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen op dinsdag 22 juni 2021 (19.00-20.30 uur) een online voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op vragen zoals:

– Wat houdt de regeling in?
– Wat zijn de financiële gevolgen?
– Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen voor het pensioen?
– Hoe gaat het als u niet fulltime werkt?

Voor wie is deze bijeenkomst?
Voor deze bijeenkomst zijn werkgevers én werknemers (vanaf 58 jaar) van harte uitgenodigd. Als werknemer is uw partner ook van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via de volgende link:
www.collandarbeidsmarkt.nl/nieuws-item/voorlichtingsbijeenkomst-seniorenregeling-glastuinbouw
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar het webinar en het programma. Het webinar wordt opgenomen zodat het later kan worden terug gekeken.

Meer informatie
Als u nu al meer informatie wilt over de seniorenregeling en uw pensioen, kijk dan op www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/. Hier vindt u ook alle contactgegevens van Colland en BPL Pensioen.

De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum en wordt uitgevoerd door het Fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. 

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Bianca Sanches
06 52 32 00 54
bianca.sanches@actor.nl