In de Cao Productiegerichte Dierhouderij staan afspraken over een bereikbaarheidsvergoeding. Sociale partners (vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers) vragen zich af of, door de toegenomen automatisering, de impact van bereikbaarheid is veranderd. Daarom onderzoeken zij de invloed van technologie op de bereikbaarheid in de sector.

De impact van bereikbaarheid verandert
Werkgevers kunnen met een werknemer overeenkomen dat deze, buiten de voor hem geldende werktijden, bereikbaar is voor het bedrijf om onverwachts dringende werkzaamheden te verrichten. De werkgever kan deze werknemer dan voor spoedgevallen oproepen. Op basis van de afspraken in de Cao Productiegerichte Dierhouderij wordt aan de werknemer een vergoeding betaald voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn.

Door de toegenomen automatisering kunnen processen steeds vaker op afstand worden gestuurd. Storingen aan apparatuur kunnen bijvoorbeeld thuis vanaf de smartphone worden opgelost. Hoeft de bereikbare werknemer dan steeds minder fysiek naar het bedrijf toe?

Digitale enquête geeft inzicht
Het onderzoek naar bereikbaarheid in de sector Dierhouderij wordt uitgevoerd door Actor, bureau voor sectoradvies, in samenwerking met Tangram Advies en Onderzoek. Zij hebben een digitale enquête gemaakt voor het onderzoek. U kunt via de enquête inzicht in de huidige praktijk geven. Om deel te nemen klikt u op deze link.

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden zijn dus niet meer tot uw persoon te herleiden. U kunt deelnemen tot en met 26 juli. Uw input gebruiken sociale partners om te beoordelen of de cao tekst nog actueel is, of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Jagdewsing astrid.jagdewsing@actor.nl, Gonny van der Vlis gonny.van.der.vlis@actor.nl of Jeroen Kleingeld jeroen.kleingeld@actor.nl van Actor via telefoonnummer: 088-3292030.