Vanaf 1 januari 2023 is de Regeling Vervroegd Uittreden voor de Hovenierssector (RVU) formeel van kracht en kunnen werknemers van deze branche zich aanmelden.

U kunt een officiële aanvraag indienen bij WW-plus via deze link. WW-plus is de uitvoeringsinstantie voor bovenwettelijke WW-uitkeringen.

Klik hier voor meer informatie over de RVU Regeling Hoveniers.