Nieuws

De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei zich de komende tijd door. Vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd is de looptijd van de regeling de afgelopen jaren langer geworden. Hierdoor zijn de kosten van de regeling gestegen.

Bos en Natuur
16 februari 2024

Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona's geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel.

Lees meer
Lees meer over Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector
Bos en Natuur
26 januari 2024

Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

In 2023 is onderzoek gedaan naar 'zwaar werk' in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw, en boa's bij natuurbeheerorganisaties. De resultaten worden door sociale partners Bos en Natuur uitgewerkt in een concreet plan van aanpak ter bevordering van veilig en gezond werken in de sector.  

Lees meer
Lees meer over Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken
Algemeen
24 januari 2024

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!

Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. Om de juiste inzichten te verkrijgen, voert het bestuur Colland Arbeidsmarkt tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder bedrijven in de agrarische en groene sectoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!
Glastuinbouw
19 januari 2024

Workshop: Groeigesprekken voeren met je werknemers 26 januari 2024

Speciaal voor de bedrijven waarbij de bedrijfsleider of ondernemer verantwoordelijk is voor de personeelszaken hebben we een workshop ontwikkeld gericht op het voeren van (ontwikkel-) gesprekken. Je bent van harte welkom als bedrijfsleider, leidinggevende of ondernemer van een glastuinbouwbedrijf.

Lees meer
Lees meer over Workshop: Groeigesprekken voeren met je werknemers 26 januari 2024
Open Teelten Bloembollen
12 januari 2024

Nieuw boek: bemesting in de bloembollenteelt

Het nieuwe boek Bemesting in de bloembollenteelt geeft richtlijnen over bemesting maar geeft ook inzichten in de wet- en regelgeving. Het is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van bemesting vast te leggen en beschikbaar te maken. Bemesting in de bloembollenteelt wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Nieuw boek: bemesting in de bloembollenteelt
Groen Grond en Infrastructuur
9 januari 2024

Cao-video: Zo gebruik je WW-uitkering onwerkbaar weer

Is het te droog, te nat of ligt er sneeuw, waardoor het werk stagneert? Dan kun je als werkgever een beroep doen op de WW-uitkering onwerkbaar weer. Hoe het werkt, leggen we uit in deze animatie.

Lees meer
Lees meer over Cao-video: Zo gebruik je WW-uitkering onwerkbaar weer
Open Teelten Tuinbouw
22 december 2023

Scholingsvouchers Open Teelten: een unieke kans om jezelf te ontwikkelen!

Tegen het eind van het jaar wordt er veel terug én vooruit gekeken. Interessant is dan ook om, als medewerker in de fruitteelt, te kijken naar je kansen en ontwikkelmogelijkheden voor het nieuwe jaar. De Scholingsvouchers voor de open teelten kunnen je wat dit betreft op weg helpen.

Lees meer
Lees meer over Scholingsvouchers Open Teelten: een unieke kans om jezelf te ontwikkelen!
Algemeen
15 december 2023

“De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”

In de wereld van de Nederlandse landbouw is Meino Smit geen onbekende naam. Als onderzoeker en bioboer heeft hij jarenlang de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse landbouw bestudeerd, vanaf het jaar 1950 tot het heden. Zijn bevindingen, opgetekend in het boek 'Naar een duurzame landbouw in 2040' roepen op tot een drastische verandering van het huidige landbouwsysteem.

Lees meer
Lees meer over “De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”
Dierhouderij
13 december 2023

“Ik wil mijn kansen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk vergroten”

In een wereld waarin loopbaanontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden essentieel zijn geworden, zijn er initiatieven die werknemers stimuleren om verder te groeien. Marieke Wilting is medewerker van kaasboerderij Köning en werkt sinds 2017 in deze kaasmakerij in een klein team van 6 personen. Wij spraken haar en haar werkgever Christine Köning-Wipfler over de scholingsvoucher van Colland Arbeidsmarkt en wat dat haar en haar werkgever heeft opgeleverd.

Lees meer
Lees meer over “Ik wil mijn kansen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk vergroten”