Webinar Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) Hoveniers 5 april 2023

Stoppen met werken voor het bereiken van uw AOW leeftijd? Voor werknemers die werken in een sector met veel fysieke arbeid, kan dat een optie zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) ingesteld. De RVU geeft de werknemer het recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW leeftijd te overbruggen.

RVU Hoveniers
Sociale partners in de Hoveniersbranche hebben op dit moment een RVU ingericht voor werknemers in deze branche. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024 kan van de regeling gebruik worden gemaakt. Maximaal 110 medewerkers kunnen in deze periode hiervoor in aanmerking komen.

Meld u aan voor het webinar
Wilt u weten wat de regeling inhoudt? En wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het loon en uw pensioenopbouw? Meld u dan aan voor het webinar RVU Hoveniers via hetĀ aanmeldformulier onderaan deze pagina. Het webinar wordt georganiseerd door Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen, in samenwerking met sociale partners in de Hoveniersbranche. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers die voor 1 oktober 2024:
- maximaal over drie jaar de AOW leeftijd bereiken
- tenminste 10 jaar werken in de Hoveniersbranche (waarvan 5 jaar in uitvoerende functie)

Het kan zinvol zijn om samen met uw partner het webinar te volgen.

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen. Werkgevers kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden. Wij willen hen dan ook vriendelijk vragen hun werknemers te attenderen op dit webinar.

Wanneer?
Woensdag 5 april 19.00 tot 19.45 uur.

Bent u verhinderd op 5 april en wilt u de sessie terugkijken? Dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via info@colland.nl

Colland Arbeidsmarkt

De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Aanmelden RVU Regeling

Het aanmelden voor de RVU Regeling Hoveniers kan nu via de website van ww-plusĀ .

 

De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche:

 

 

Aanmelden Webinar RVU Regeling Hoveniers