Toekomstgericht personeelsbeleid essentieel voor bedrijf én medewerkers in de bloembollengroothandel

Toekomstgericht personeelsbeleid is in het belang van je bedrijf én in het belang van je medewerkers. Het zorgt ervoor dat je je bedrijfsdoelstellingen haalt en dat je medewerkers gezond, gemotiveerd en gelukkig kunnen blijven werken tot aan hun pensioen.

Maar hoe werkt dat dan? En wat zijn de mogelijkheden om medewerkers te behouden en bij te dragen aan hun ontwikkeling? Bedrijven in de sector bloembollengroothandel kunnen zich nu aanmelden voor gratis professionele begeleiding.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de projectleider van #kenniskracht, Robert Soesman via kenniskracht@actor.nl. Hij neemt vervolgens contact met je op om te kijken naar welke oplossingen het beste bij het bedrijf en je medewerkers passen. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak op maat met gerichte ondersteuningactiviteiten.

#kenniskracht is een initiatief van Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Het project wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Voor meer informatie, kijk hier op de website van #kenniskracht

 

Fonds Colland Arbeidsmarkt
#kenniskracht is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.