Subsidieregeling sector bos en natuur in 2019 niet meer mogelijk

Het fonds Colland Arbeidsmarkt kent een subsidieregeling waarbij het mogelijk is om een tegemoetkoming in de cursuskosten te krijgen. Daar hoort per jaar en per sector een budget bij. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de sectorcommissie.

Dit jaar is er vanuit de sector bos en natuur veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Dat is een positieve ontwikkeling. Het gevolg is wel dat het vastgestelde budget voor 2019 inmiddels volledig is benut. De sectorcommissie heeft besloten om het budget niet op te hogen. Hiervoor is helaas geen financiƫle ruimte.

Dat betekent dat werkgevers en werknemers uit de sector bos en natuur geen declaraties meer kunnen indienen. Vanaf 1 januari 2020 is dit wel weer mogelijk.

Voor de andere sectoren binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen wel nog declaraties worden ingediend in het Colland Administratie Systeem. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregelingen van Colland Arbeidsmarkt.