Stigas Vertrouwenspersoon Open teelten

Uw medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet bent u verplicht uw medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dient u als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Als u in uw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u dit via Stigas regelen.

Zij kunnen o.a. het volgende voor u en uw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator.

Klik hier voor meer informatie en hier voor de Flyer Vertrouwenspersoon Open Teelten.