Sectoranalyse Bos en Natuur: verbetering duurzame inzetbaarheid

Afgelopen jaar is de sectoranalyse Bos en Natuur afgerond. Deze analyse geeft een indicatie en een eerste indruk van de duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur. Hierbij gaat het om een probleemverkenning (hoe is het gesteld met de kwaliteit van de arbeid en met de inzetbaarheid van de werknemers), het bestaande beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en de investeringen die in de komende vijf jaar extra nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Uit de sectoranalyse is een rapport opgemaakt. Het rapport pretendeert niet volledig en/of representatief te zijn voor de gehele sector. Sommige conclusies zijn gebaseerd op één of enkele meningen van betrokkenen in focusgroepen. Het rapport biedt wel houvast voor meer gericht aanvullend onderzoek. Voor de uitvoering van aanvullend onderzoek wordt momenteel een opdracht uitgezet. De opdrachtformulering is gericht op concrete maatregelen die, ook bij kleine bedrijven, in de sector, kunnen worden genomen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Het rapport sectoranalyse Bos en Natuur kunt u hier vinden.

De sectoranalyse is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

     

    AVIH Logo