Nieuws Archive

Inmiddels ruim 150 aanmeldingen webinar seniorenregeling glastuinbouw

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 11 oktober van 19.00-19.45 een webinar over de seniorenregeling voor werknemers en werkgevers. Inmiddels hebben ruim 150 werknemers en werkgevers zich aangemeld.

De seniorenregeling is ingesteld door sociale partners in de Glastuinbouw. Het biedt werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Op deze manier helpt de regeling werknemers om gezond en met plezier te blijven werken tot aan de AOW leeftijd.

Webinar seniorenregeling glastuinbouw
Tijdens deze online voorlichtingsbijeenkomst wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot uw loon en uw pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers. Werknemers vanaf 58 jaar zijn uitgenodigd per brief. Ook werkgevers in de glastuinbouw hebben een uitnodiging per brief ontvangen.

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan nog steeds via de volgende link https://www.collandarbeidsmarkt.nl/nieuws-item/webinar-voorlichting-seniorenregeling-glastuinbouw-11-oktober-2022/ Op deze pagina vindt u onder andere ook een link naar de meest gestelde vragen over de seniorenregeling.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/ Hier vindt u ook een animatievideo over hoe de regeling in de praktijk werkt.

De seniorenregeling glastuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners:

Overbruggingsfonds (OBF) per 1 januari 2023 opgeheven

Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Werkgevers kunnen terecht bij het UWV.

Waarom wordt het Overbruggingsfonds opgeheven?
Sinds 2017 worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten en is de regeling enkel bruikbaar voor bestaande deelnemers. Het gevolg is dat het aantal bestaande deelnemers steeds verder is gedaald en dat de uitvoeringskosten in verhouding zijn gestegen. Daarnaast kunnen werkgevers sinds 2020 gebruik maken van de landelijke onwerkbaar weer regeling uitgevoerd door het UWV. Reglementair moeten onwerkbaar weer dagen bij het UWV worden gedeclareerd. Enkel de bij het UWV niet vergoede wachtdagen zijn declarabel bij het OBF. Door deze ontwikkelingen valt de noodzaak van het bestaan van het OBF weg en heeft het bestuur besloten het fonds op te heffen.

Tot wanneer kunt u declareren?
De declaratieperiode van de sector Open Teelten is al afgerond. Vanaf 2020 kunt u voor de onwerkbaar weer regeling terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Vragen?
Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via 088 – 008 45 50 of per email info@colland-administratie.nl

Overbruggingsfonds (OBF) per 1 januari 2023 opgeheven

Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben vele werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Alle werkgevers kunnen vanaf dan terecht bij het UWV.

Waarom wordt het Overbruggingsfonds opgeheven?
Sinds 2017 worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten en is de regeling enkel bruikbaar voor bestaande deelnemers. Het gevolg is dat het aantal bestaande deelnemers steeds verder is gedaald en dat de uitvoeringskosten in verhouding zijn gestegen. Daarnaast kunnen werkgevers sinds 2020 gebruik maken van de landelijke onwerkbaar weer regeling uitgevoerd door het UWV. Reglementair moeten onwerkbaar weer dagen bij het UWV worden gedeclareerd. Enkel de bij het UWV niet vergoede wachtdagen zijn declarabel bij het OBF. Door deze ontwikkelingen valt de noodzaak van het bestaan van het OBF weg en heeft het bestuur besloten het fonds op te heffen.

Tot wanneer kunt u declareren?
De laatste declaratiemogelijkheid bij het Overbruggingsfonds is van 15 november 2022 t/m 15 december 2022. U kunt dan niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november declareren. De declaratie doet u zoals u gewend bent via CAS.

Wat u kunt doen bij onwerkbaar weer vanaf 2023
Vanaf 2023 kunt u geen onwerkbaar weer dagen meer declareren bij het Overbruggingsfonds. Hiervoor kunt u terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Vragen?
Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via 088 – 008 45 50 of per email info@colland-administratie.nl

Onze medewerkers draaien mee op Eredivisie-niveau

Nancy van der Vin is oprichter van Rosa Novum, een bedrijf dat zich richt op het onderhoud van groenvoorzieningen en bedrijfs- tuinen en werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. VanColland vroeg haar naar het ontstaan van Rosa Novum en wat het bedrijf uniek maakt in de hovenierssector.

Klik hier om het artikel te lezen

 

Webinar voorlichting seniorenregeling Glastuinbouw 11 oktober 2022

Gezond en met plezier blijven werken tot aan uw AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd kan dat lastig zijn. Sociale partners in de sector Glastuinbouw hebben hiervoor een seniorenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor werknemers vanaf 62 jaar.

Meld u aan voor het webinar
Wilt u weten wat gebruik maken van deze regeling betekent voor nu en in de toekomst? Meld u dan aan voor het webinar seniorenregeling Glastuinbouw via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Het webinar wordt georganiseerd door Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners. Tijdens dit webinar wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot uw loon en uw pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers.

Werknemers vanaf 58 jaar ontvangen rechtstreeks een uitnodiging per mail. Daarnaast kunnen ook werknemers die jonger zijn dan 58 jaar zich aanmelden. Het kan zinvol zijn om de partner hierbij te betrekken en samen het webinar te volgen.

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen. Werkgevers kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden. Werkgevers willen wij vriendelijke vragen hun werknemers te attenderen op dit webinar.

Wanneer?
Dinsdag 11 oktober 19.00 tot 19.45 uur.

Bent u verhinderd op 11 oktober en wilt u de sessie terugkijken? Dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via info@colland.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/
Hier vindt u ook een animatievideo over hoe de regeling werkt in de praktijk.

Klik op deze link voor de meest gestelde vragen over de seniorenregeling op de website van de Werkgeverslijn. En via deze link vindt u een model addendum om de regeling schriftelijk vast te leggen.

De seniorenregeling glastuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de sector glastuinbouw

 

Aanmelden

Meld deelnemers uitgebreide seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur in juli aan!

Op 1 januari 2022 is de uitgebreide seniorenregeling in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ingegaan. Medewerkers konden hier al gebruik van maken, maar het was tot nu toe technisch nog niet mogelijk om hiervan melding te doen in CAS. Sinds vrijdag 1 juli is het portaal aangepast en kun je als werkgever de deelnemende medewerkers aanmelden. De deadline voor het verwerken met terugwerkende kracht is 31 juli 2022. Het is dus belangrijk dat medewerkers die in de afgelopen maanden al gebruik zijn gaan maken van de uitgebreide seniorenregeling deze maand nog worden aangemeld, anders ontvangt de werkgever hiervoor geen vergoeding.

Wat is de seniorenregeling?
Werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur kunnen vanaf hun 60e jaar gebruik maken van de seniorenregeling. Zij gaan dan een dag minder werken en behouden 90% van hun loon. Ook vindt er pensioenopbouw plaats over ditzelfde loon. De werkgever ontvangt vanuit fonds Colland Arbeidsmarkt een vergoeding voor de dag dat de werknemer niet werkt, maar wel gedeeltelijk salaris ontvangt. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd kan een werknemer gaan deelnemen aan de uitgebreide seniorenregeling. Hij gaat dan 3 dagen werken en behoud 85% van het oorspronkelijke salaris. De werkgever krijgt in dit geval twee keer de dagvergoeding vanuit Colland, hoewel dat niet geheel kostendekkend is.

Meer weten over de seniorenregeling?
In december 2021 is een webinar over de seniorenregeling gemaakt. Het is mogelijk om dit webinar te bekijken via deze link. Cumela heeft een animatievideo gemaakt over de seniorenregeling. Wilt u meer lezen over de seniorenregeling? Kijk dan op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt naar de pagina Seniorenregeling GGI.

 De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de GGI; FNV, CNV, Cumela en HZC. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de GGI. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

                                            

Nieuwe subsidieregeling cursussen open teelten per 1 juli 2022

De subsidieregeling cursussen in de sector open teelten (bloembollenteelt, boomkwekerij, landbouw en tuinbouw) is vernieuwd zodat dit nog beter aansluit op de vraag vanuit de sector. Zo was er behoefte aan meer duidelijkheid voor de aanvrager. Het criterium van de rechtspersoon voor de opleider is hierdoor komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een check op de open inschrijving. Dat wil zeggen dat op de website van de opleider het cursusaanbod moet worden gepubliceerd met in ieder geval de cursusnaam en programma, data en inschrijfmogelijkheid.

De nieuwe regeling is van kracht voor cursussen met een startdatum vanaf 1 juli 2022. Het nieuwe reglement voor alle vier deelsectoren vindt u vanaf 1 juli aanstaande op de website van het fonds Colland Arbeidsmarkt:

1) Bloembollenteelt https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-bloembollen/

2) Boomkwekerij https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-boomkwekerij/

3) Landbouw https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-landbouw/

4) Tuinbouw https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-tuinbouw/

Daarop vindt u ook een handige checklist die helpt om te bepalen of de door u gekozen opleider en cursus voldoet aan het reglement.

Voor vragen kunt u ook altijd bellen met de Colland Klantenservice via 088-0084550 of mailen via info@colland-administratie.nl

Colland Arbeidsmarkt

De subsidieregeling voor cursussen open teelten is mogelijk gemaakt door financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de sector open teelten. Werkgevers en werknemers kunnen deze subsidie eenvoudig aanvragen op de website van Colland Arbeidsmarkt. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard met ingang van 11 juni 2022. Dit besluit is op 10 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Glastuinbouw niet alleen voor de leden van de werkgeversorganisaties maar voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Nieuwe cao glastuinbouw
In maart 2022 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties al overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds en FNV en CNV anderzijds.

 Wat is er veranderd in de nieuwe cao?
Alle werknemers in de Glastuinbouw hebben recht op loonsverhoging als zij in schaal B2 of hoger zijn ingeschaald. Per 1 januari 2022 is de loonsverhoging 3%. En per 1 oktober 2022 is de loonsverhoging 2,5%.

Eenmalige uitkering
Werknemers in dienst bij een glastuinder krijgen bovendien een eenmalige uitkering van €500,- bruto op basis van een voltijds dienstverband. De werknemer moet hiervoor in dienst zijn op 1 januari 2021 én nog steeds in dienst zijn op 1 januari 2022. Voor parttime medewerkers en medewerkers met een wisselend urenpatroon geldt de eenmalige uitkering naar rato.

Seniorenregeling dierhouderij is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers

Op dinsdag 7 juni 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV) in de dierhouderij een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt en hoe het in de praktijk werkt. Erik Honkoop (bestuurder CNV Vakmensen) en Wendy Dros (HR-adviseur Probroed & Sloot) gaven uitleg over de regeling en wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen. Jelmer Leenstra (consulent BPL Pensioen) ging in op de consequenties voor het pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen indienen die na afloop zijn beantwoord door Steve Fok (LTO Nederland) en Margreet Verkerk (Colland Arbeidsmarkt). Ruim 75 personen namen deel aan het webinar en de reacties na afloop waren erg positief.

Seniorenregeling draagt bij aan gezond en met plezier blijven werken
Erik Honkoop legt uit dat de seniorenregeling voor werknemers in de dierhouderij vanaf 62 jaar de mogelijkheid biedt om 20% minder te werken voor 90% loon. En in de meeste gevallen nagenoeg met 100% behoud van je pensioenopbouw. “De regeling draagt bij aan het gezond en met plezier blijven werken tot aan het pensioen. De rustdag draagt bij aan het herstelvermogen van de werknemer. De reden voor werkgevers om hieraan mee te werken is dat je hiermee het risico op vroegtijdige uitval voorkomt. Voor oudere medewerkers die ziek worden, is het vaak langdurig en dat kan voor de werkgevers erg kostbaar zijn.”

 

 

Wij raden onze medewerkers aan om gebruik te maken van de seniorenregeling
Wendy Dros vertelt dat er binnen haar bedrijf de meeste mensen op de hoogte zijn van de regeling en dat ze het belangrijk vindt medewerkers hierop attent te maken. “Wij gaan met de medewerkers in gesprek om te vertellen wat de regeling inhoudt en hoe ze er gebruik van kunnen maken. Ook adviseren wij ze om in gesprek te gaan met een pensioenconsulent om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Het is uiteindelijk aan de medewerker zelf om hier gebruik van te maken maar wij raden het wel aan. In de praktijk zien we dat medewerkers die er gebruik van maken minder vaak ziek zijn en langer mee gaan. Hierdoor kunnen wij ook langer gebruik maken van hun kennis en kunde. Een win-win dus.”

Wat je hebt opgebouwd blijft staan
Jelmer Leenstra geeft aan dat wat je al hebt opgebouwd aan pensioen, blijft staan. “Alleen je toekomstige opbouw verandert een beetje tot het moment dat je volledig met pensioen gaat. Soms is dat iets meer, meestal is het wat minder. Dat is afhankelijk van je salaris. Verder zijn er flexibele mogelijkheden bij pensioeningang. Denk bijvoorbeeld aan de uitruil van partnerpensioen naar oudedagspensioen of het omzetten van oudedagspensioen naar tijdelijk pensioen en andersom. Tijdens een persoonlijk gesprek met een pensioenconsulent maken wij samen met u en uw partner geheel vrijblijvend en kosteloos op basis van uw persoonlijke situatie een berekening.”

Webinar terugkijken?
Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan hier: https://youtu.be/mnU7vNHN1KE Wilt u meer weten over de seniorenregeling? Klik dan op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-dierhouderij/ voor de pagina Seniorenregeling dierhouderij op de website van Colland Arbeidsmarkt.


De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de dierhouderij; FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de dierhouderij. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

 

De impact van Oekraïne op onze sectoren

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor het land en haar inwoners. Ook in andere landen voelen mensen en bedrijven de impact hiervan. Nederlandse boeren en tuinders kijken in eerste instantie met veel zorg naar de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Oekraïne en de impact ervan op het land. Tegelijkertijd denken ze na over wat dit betekent voor hun eigen bedrijf. LTO Nederland informeert en ondersteunt haar leden op verschillende manieren. VanColland vroeg Hans Koehorst (Themacoördinator Plantaardige Sectoren, LTO Nederland) naar de situatie in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, de opvang van vluchtelingen en de ondersteuning vanuit LTO voor ondernemers en werkgevers in de land- en tuinbouw.

Klik hier om het interview te lezen