Meld deelnemers uitgebreide seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur in juli aan!

Op 1 januari 2022 is de uitgebreide seniorenregeling in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ingegaan. Medewerkers konden hier al gebruik van maken, maar het was tot nu toe technisch nog niet mogelijk om hiervan melding te doen in CAS. Sinds vrijdag 1 juli is het portaal aangepast en kun je als werkgever de deelnemende medewerkers aanmelden. De deadline voor het verwerken met terugwerkende kracht is 31 juli 2022. Het is dus belangrijk dat medewerkers die in de afgelopen maanden al gebruik zijn gaan maken van de uitgebreide seniorenregeling deze maand nog worden aangemeld, anders ontvangt de werkgever hiervoor geen vergoeding.

Wat is de seniorenregeling?
Werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur kunnen vanaf hun 60e jaar gebruik maken van de seniorenregeling. Zij gaan dan een dag minder werken en behouden 90% van hun loon. Ook vindt er pensioenopbouw plaats over ditzelfde loon. De werkgever ontvangt vanuit fonds Colland Arbeidsmarkt een vergoeding voor de dag dat de werknemer niet werkt, maar wel gedeeltelijk salaris ontvangt. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd kan een werknemer gaan deelnemen aan de uitgebreide seniorenregeling. Hij gaat dan 3 dagen werken en behoud 85% van het oorspronkelijke salaris. De werkgever krijgt in dit geval twee keer de dagvergoeding vanuit Colland, hoewel dat niet geheel kostendekkend is.

Meer weten over de seniorenregeling?
In december 2021 is een webinar over de seniorenregeling gemaakt. Het is mogelijk om dit webinar te bekijken via deze link. Cumela heeft een animatievideo gemaakt over de seniorenregeling. Wilt u meer lezen over de seniorenregeling? Kijk dan op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt naar de pagina Seniorenregeling GGI.

 De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de GGI; FNV, CNV, Cumela en HZC. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de GGI. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.