Klanttevredenheidsonderzoek 2021: Glastuinbouw positief over Colland Administratie Systeem

In de zomer van 2021 is er een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van  het Colland Administratie Systeem (CAS). Ook de glastuinbouw is in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek wordt periodiek uitgevoerd.

Via CAS kunnen werkgevers en werknemers subsidie aanvragen voor de Colland regelingen. Denk daarbij aan subsidies voor het volgen van cursussen en opleidingen. CAS wordt met een gemiddeld cijfer van 7.5 gewaardeerd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2018. Toen was het gemiddelde cijfer een 7,3 was. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Klantenservice
Van de respondenten had meer dan de helft contact met de Klantenservice. Het contact met de Klantenservice wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld. In 2018 was dat een 7,5.

Cursusgroepenregeling en de BBL-regeling
Men is het meest tevreden over de behandeltermijn van een aanvraag of declaratie en over de mails die door CAS worden verstuurd. De beschrijving van de afwijsreden wordt als het minst positief beoordeeld. Dat geldt zowel voor de cursusgroepenregeling als de BBL-regeling (een combinatie van werken en leren).

Seniorenregeling
Deelnemers aan het onderzoek kregen ook de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen over de regelingen. Uit de beantwoording blijkt dat er behoefte is aan duidelijke informatie, minder strikte naleving van de regels en het simpeler maken van een aanvraag.

Communicatie
In dit onderzoek is ook gevraagd hoe men de communicatie van het fonds Colland Arbeidsmarkt ervaart. Een groot deel van de respondenten wil graag een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de regelingen en eventuele wijzigingen. Nu halen de meesten hun informatie van de website. Een aantal vindt bovendien dat de bekendheid van de subsidieregelingen vergroot kan worden, vooral onder kleine bedrijven. Op dit moment wordt gekeken hoe hier vervolg aan wordt gegeven.

Wat gebeurt er verder?
De resultaten zijn voorgelegd aan de sectorcommissie glastuinbouw. In de sectorcommissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de glastuinbouw. Zij bepalen wat er gebeurt met de uitkomsten.