Informatiebijeenkomst seniorenregeling Bloembollen drukbezocht

Meer dan 80 werkgevers en werknemers in de sectoren Bloembollengroothandel en Open Teelten Bloembollen waren op 2 en 10 april aanwezig bij de informatiebijeenkomsten over de seniorenregeling.

Het was voor het eerst dat voor een informatiebijeenkomst werkgevers en werknemers uit zowel de Bloembollengroothandel als Open Teelten Bloembollen zijn uitgenodigd. De reacties op de gecombineerde bijeenkomst waren positief.

Tijdens de bijeenkomst werd meer verteld over de mogelijkheid om als oudere werknemer gebruik te maken van de seniorenregeling door 20% minder te werken (1 dag per week) met behoud van 90% van het salaris. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij wat de impact is op de pensioenopbouw.

#kenniskracht
De seniorenregeling draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bloembollensector. Aanvullend is voor Bloembollengroothandel het dashboard #kenniskracht ontwikkeld. Bedrijven die een of meer werknemers aanmelden voor de seniorenregeling, krijgen een kennismakingsgesprek en workshop aangeboden dat meer tools aanbiedt voor duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers binnen het bedrijf.

Wilt u meer weten over de seniorenregeling? Kijk op de website:

Geïnteresseerd in #kenniskracht? Bezoek het dashboard of neem contact op met Elly Fokke.