Declareren BBL-regeling sector Bos en Natuur in 2019 weer mogelijk

Dit jaar is er vanuit de sector Bos en Natuur veel gebruik gemaakt van de BBL-regeling. Dat is een positieve ontwikkeling. Het gevolg is wel dat het vastgestelde budget voor 2019 was benut.

De sectorcommissie (vertegenwoordigers van werkgevers en -nemers in de sector) heeft gelukkig besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de declaraties. Hierdoor is declareren voor het afgelopen schooljaar (2018-2019) weer mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2019.