Declareren BBL-regeling sector bos en natuur in 2019 tijdelijk niet meer mogelijk

Het fonds Colland Arbeidsmarkt kent een BBL-regeling waarbij het mogelijk is om een tegemoetkoming in de kosten voor een BBL-leerling te krijgen. Daar hoort per jaar en per sector een budget bij. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de sectorcommissie.

Dit jaar is er vanuit de sector bos en natuur veel gebruik gemaakt van de BBL-regeling. Dat is een positieve ontwikkeling. Het gevolg is wel dat het vastgestelde budget voor 2019 inmiddels volledig is benut. De sectorcommissie bekijkt nu of er nog financiƫle ruimte is om het budget voor 2019 op te hogen en dus declaraties weer mogelijk te maken.

Dat betekent dat werkgevers uit de sector bos en natuur voorlopig geen declaraties meer kunnen indienen. Vanaf 1 januari 2020 is dit in ieder geval wel weer mogelijk. Indien het budget voor 2019 wordt opgehoogd leest u dat hier op de website.

Voor de andere sectoren binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen wel nog declaraties worden ingediend in het Colland Administratie Systeem. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling BBL-opleidingen.