Nieuws Archive

Gezond je pensioen halen in de Hoveniersbranche met Regeling Vervroegd Uittreden

Op dinsdag 15 november 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en VHG) een webinar over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de Hoveniersbranche. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed weten wat deze nieuwe regeling inhoudt. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023. Klik hier voor het hele verslag.

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar deden 5.600 bedrijven mee. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven in de sector is gegroeid, evenals het aantal werknemers in loondienst. Het ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van 2019. Bovendien is het ruim lager dan het ziekteverzuim in de gehele Nederlandse arbeidsmarkt.


Onderzoek draagt bij aan effectief arbeidsmarktbeleid
Hoeveel vacatures worden er verwacht? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden? De antwoorden op deze vragen dragen bij aan een actief en effectief arbeidsmarktbeleid. Het stelt sociale partners in staat om op verantwoorde wijze activiteiten en projecten te subsidiëren om de beleidsdoelen te realiseren. Denk daarbij aan instroomcampagnes en het ontwikkelen van vakkennis. Overigens kunnen werkgevers zelf ook op basis van deze gegevens beleid maken.


Online informatiesysteem
De meeste resultaten van het onderzoek zijn zichtbaar in een online informatiesysteem. Klik hier om deze resultaten te bekijken en te vergelijken met voorgaande jaren. Hier zijn ook de factsheets per sector te vinden. Deze presenteren bijvoorbeeld informatie over aantallen werknemers, werkgevers, lengte van dienstverbanden, arbeid naar regio en in- en uitstroom.


Opvallende resultaten
Hieronder hebben wij een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek uiteengezet.

  • Het aantal bedrijven binnen de sector is wederom gestegen. Eind 2021 waren er in totaal 14.280 bedrijven in de sector, een toename van 0.56% ten opzichte van 2019.
  • Er werken structureel 312.000 arbeidskrachten in de sector met in de zomermaanden een piek van 408.000 actieve arbeidskrachten.
  • Tussen 2019 en 2021 is het totaal aantal arbeidskrachten gedaald, ondanks een toename van het aantal werknemers op de loonlijst met 7.4%. De flexibele schil en de inzet van tijdelijke arbeidskrachten (met name zzp’ers en uitzendkrachten) zowel bij bedrijven met als zonder werknemers, is met ruim 25% gedaald. De sterkste afname, ongeveer 37%, zien we in de sectoren glastuinbouw en open teelten. Tegen de trend in is het aantal arbeidskrachten dat niet op de loonlijst staat, in de sector hoveniers met 12% toegenomen.
  • De sector kenmerkt zich door een hoog aandeel mannen (73% tegenover 50% in de totale arbeidsmarkt). Daarnaast is 47% van de arbeidskrachten in de sector jonger dan 35 jaar en 72% van de arbeidskrachten is praktisch opgeleid.
  • Het ziekteverzuim is gedaald van 3,9% in 2019 naar 3,7% in 2021. Het ziekteverzuim in de agrarische en groene sectoren is daarmee ruim lager dan in de totale Nederlandse arbeidsmarkt. Het ziekteverzuim is in Nederland gemiddeld 4,9%.

 

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van sociale partners in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over het Colland Arbeidsmarktonderzoek vindt u hier

—————————————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Francien Overal (Beleidsadviseur Actor) francien.overal@actor.nl en 088-329 20 30

Webinar Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) Hoveniers 15 november 2022

Stoppen met werken voor het bereiken van uw AOW leeftijd? Voor werknemers die werken in een sector met veel fysieke arbeid, kan dat een optie zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) ingesteld. De RVU geeft de werknemer het recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW leeftijd te overbruggen.

RVU Hoveniers
Sociale partners in de Hoveniersbranche hebben op dit moment een RVU ingericht voor werknemers in deze branche. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024 kan van de regeling gebruik worden gemaakt. Maximaal 110 medewerkers kunnen in deze periode hiervoor in aanmerking komen.

Meld u aan voor het webinar
Wilt u weten wat de regeling inhoudt? En wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het loon en uw pensioenopbouw? Meld u dan aan voor het webinar RVU Hoveniers via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Het webinar wordt georganiseerd door Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen, in samenwerking met sociale partners in de Hoveniersbranche. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers die voor 1 oktober 2024:
- maximaal over drie jaar de AOW leeftijd bereiken
- tenminste 10 jaar werken in de Hoveniersbranche (waarvan 5 jaar in uitvoerende functie)

Het kan zinvol zijn om samen met uw partner het webinar te volgen.

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen. Werkgevers kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden. Wij willen hen dan ook vriendelijk vragen hun werknemers te attenderen op dit webinar.

Wanneer?
Dinsdag 15 november 19.00 tot 19.45 uur.

Bent u verhinderd op 15 november en wilt u de sessie terugkijken? Dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via info@colland.nl

Colland Arbeidsmarkt

De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche:

 

 

Aanmelden

Seniorenregeling glastuinbouw draagt bij aan blijvend werkplezier van oudere werknemers

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO) in de glastuinbouw een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt en hoe het in de praktijk werkt. Jeroen Warnaar (bestuurder CNV Vakmensen) en Leendert Bakker (consulent BPL Pensioen) gaven uitleg over de regeling, wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen en wat het betekent voor je pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen stellen die werden behandeld door Jaap den Dekker (namens Plantum), Hans Koehorst (namens LTO Nederland) en Leo van Beekum (namens FNV). Ruim 175 personen namen deel aan het webinar.

 

Seniorenregeling draagt bij aan gezond blijven tot aan je AOW
Jeroen Warnaar legt uit dat werknemers in de glastuinbouw vanaf 62 jaar deel kunnen nemen aan de seniorenregeling. De seniorenregeling maakt het mogelijk om 80% te werken tegen 90% van het loon. Voor een werknemer die bijvoorbeeld nu 5 dagen werkt, betekent dit dat hij of zij bij deelname aan deze regeling 4 dagen kan gaan werken (80%) en 90% van het loon betaald krijgt. “De regeling draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van de werknemer oftewel het gezond en met plezier blijven werken tot aan de AOW leeftijd. Samen met je werkgever spreek je af welke dag of dagde(e)len je per week vrij bent. De deelname aan de seniorenregeling en deze afspraak leg je vervolgens met elkaar vast in een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum op de arbeidsovereenkomst. Ook parttimers kunnen deelnemen aan de regeling.” De rustdag draagt bij aan het herstelvermogen van de werknemer. De reden voor werkgevers om hieraan mee te werken is dat je hiermee het risico op vroegtijdige uitval voorkomt. Volgens Jaap den Dekker is het uitgangspunt dat de werkgever meewerkt aan het verzoek tot deelname, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die dat belemmeren. Maar dan moet je dit als werkgever schriftelijk kenbaar maken aan de werknemer.


Jeroen Warnaar (links aan de tafel) in gesprek met Leendert Bakker en Jaap den Dekker

 

Wat je aan pensioen hebt opgebouwd, blijft staan
Bij deelnemers aan de seniorenregeling leven vaak vragen over wat het betekent voor het pensioen. Leendert Bakker geeft aan dat wat je al hebt opgebouwd aan pensioen, blijft staan. “Alleen je toekomstige opbouw verandert een beetje tot het moment dat je volledig met pensioen gaat. Soms is dat iets meer, meestal is het wat minder. Dat is afhankelijk van je salaris. Welke keuze je ook maakt, stel jezelf altijd de vraag: Kan mijn financiële huishouden dit aan? Als dat niet het geval is, dan kun je ervoor kiezen om, naast de deelname aan de seniorenregeling, een stukje van je pensioen al eerder in te laten gaan. Dat heet deeltijdpensioen. Hiermee kan je het inkomen aanvullen tot het niveau dat je gewend was voordat je deelnam aan de seniorenregeling. Dit kan je tijdens de seniorenregeling extra inkomen opleveren, maar kost natuurlijk wat inkomen na de AOW-gerechtigde leeftijd. Wilt u de mogelijkheden van deelname aan de seniorenregeling, de mogelijkheden van uw pensioen en de financiële gevolgen in beeld krijgen, dan kunt u een persoonlijk gesprek met een pensioenconsulent van BPL Pensioen maken. De pensioenconsulent maakt samen met u en uw partner geheel vrijblijvend en kosteloos op basis van uw persoonlijke situatie een berekening.”

 

Meer informatie
Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan hier: www.youtube.com/watch?v=hu9usFqQegY&t=1592s
Wilt u meer weten over de seniorenregeling? Klik dan op www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/ voor de pagina seniorenregeling glastuinbouw op de website van Colland Arbeidsmarkt.
Wilt u contact met een pensioenconsulent van BPL Pensioen? Kijk dan op www.bplpensioen.nl. Of neem contact op met de werkgeversdesk BPL Pensioen via 050 – 522 4000 of de pensioendesk BPL Pensioen via 050 – 522 3000


De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

 

Duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur

In opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur heeft onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers een sectoranalyse uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector bos en natuur. Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek: wat wordt al gedaan en welke initiatieven kunnen worden opgepakt om duurzame inzetbaarheid verder te vergroten?

Lees hier het artikel.

Sectoranalyse Bos en Natuur: verbetering duurzame inzetbaarheid

Afgelopen jaar is de sectoranalyse Bos en Natuur afgerond. Deze analyse geeft een indicatie en een eerste indruk van de duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur. Hierbij gaat het om een probleemverkenning (hoe is het gesteld met de kwaliteit van de arbeid en met de inzetbaarheid van de werknemers), het bestaande beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en de investeringen die in de komende vijf jaar extra nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Uit de sectoranalyse is een rapport opgemaakt. Het rapport pretendeert niet volledig en/of representatief te zijn voor de gehele sector. Sommige conclusies zijn gebaseerd op één of enkele meningen van betrokkenen in focusgroepen. Het rapport biedt wel houvast voor meer gericht aanvullend onderzoek. Voor de uitvoering van aanvullend onderzoek wordt momenteel een opdracht uitgezet. De opdrachtformulering is gericht op concrete maatregelen die, ook bij kleine bedrijven, in de sector, kunnen worden genomen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Het rapport sectoranalyse Bos en Natuur kunt u hier vinden.

De sectoranalyse is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

     

    AVIH Logo        

App gaat coördinatoren vrijwilligersgroepen in het groen ondersteunen

Bos en natuursector zet in op veilig vrijwilligerswerk

Op donderdag 22 september heeft de sector Bos en Natuur tijdens de Landelijke beheersdag een app voor coördinatoren van vrijwilligersgroepen gelanceerd. De app gaat helpen bij de voorbereiding van hun werk. Daarbij is er speciale aandacht voor de veiligheid van de vrijwilligers.  De app is een combinatie van een website en een webapp. Op de website vindt de coördinator keuzemenu’s met de risico’s van het werk én de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen. Die keuzemenu’s vult hij in. Zo maakt de coördinator heel eenvoudig de instructies voor zijn groep.

Risicobeoordeling
In de webapp staan de gegevens die hij in het veld nodig heeft. Een last minute risicoanalyse (LMRA), bijvoorbeeld. Dat is een korte risicobeoordeling om uit te voeren vlak voor het werk begint. Ook de relevante noodnummers staan in de webapp.

Initiatiefnemers
De app is een initiatief van LandschappenNL, VBNE, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,

Goois Natuurreservaat en Stigas. De app is ontwikkeld door mensen die zelf ook als vrijwilligers in het groen werken.  Projectleider Corine Witter van Stigas: “Vrijwilligers doen ontzettend belangrijk werk voor de bos- en natuursector. Dat werk is zinvol, leuk en gezellig. Tegelijkertijd moet het ook op een veilige manier kunnen gebeuren, zonder dat de vrijwilliger daar veel extra tijd en energie aan kwijt is. Deze app ontzorgt de vrijwilligersgroepen.”

Aanvragen
Coördinatoren van een vrijwilligersgroep kunnen de inlog voor de app ‘Veilig vrijwilligerswerk in het groen’ hier aanvragen.

Inmiddels ruim 150 aanmeldingen webinar seniorenregeling glastuinbouw

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 11 oktober van 19.00-19.45 een webinar over de seniorenregeling voor werknemers en werkgevers. Inmiddels hebben ruim 150 werknemers en werkgevers zich aangemeld.

De seniorenregeling is ingesteld door sociale partners in de Glastuinbouw. Het biedt werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Op deze manier helpt de regeling werknemers om gezond en met plezier te blijven werken tot aan de AOW leeftijd.

Webinar seniorenregeling glastuinbouw
Tijdens deze online voorlichtingsbijeenkomst wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot uw loon en uw pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers. Werknemers vanaf 58 jaar zijn uitgenodigd per brief. Ook werkgevers in de glastuinbouw hebben een uitnodiging per brief ontvangen.

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan nog steeds via de volgende link https://www.collandarbeidsmarkt.nl/nieuws-item/webinar-voorlichting-seniorenregeling-glastuinbouw-11-oktober-2022/ Op deze pagina vindt u onder andere ook een link naar de meest gestelde vragen over de seniorenregeling.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-glastuinbouw/ Hier vindt u ook een animatievideo over hoe de regeling in de praktijk werkt.

De seniorenregeling glastuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners:

Overbruggingsfonds (OBF) per 1 januari 2023 opgeheven

Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Werkgevers kunnen terecht bij het UWV.

Waarom wordt het Overbruggingsfonds opgeheven?
Sinds 2017 worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten en is de regeling enkel bruikbaar voor bestaande deelnemers. Het gevolg is dat het aantal bestaande deelnemers steeds verder is gedaald en dat de uitvoeringskosten in verhouding zijn gestegen. Daarnaast kunnen werkgevers sinds 2020 gebruik maken van de landelijke onwerkbaar weer regeling uitgevoerd door het UWV. Reglementair moeten onwerkbaar weer dagen bij het UWV worden gedeclareerd. Enkel de bij het UWV niet vergoede wachtdagen zijn declarabel bij het OBF. Door deze ontwikkelingen valt de noodzaak van het bestaan van het OBF weg en heeft het bestuur besloten het fonds op te heffen.

Tot wanneer kunt u declareren?
De declaratieperiode van de sector Open Teelten is al afgerond. Vanaf 2020 kunt u voor de onwerkbaar weer regeling terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Vragen?
Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via 088 – 008 45 50 of per email info@colland-administratie.nl

Overbruggingsfonds (OBF) per 1 januari 2023 opgeheven

Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben vele werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Alle werkgevers kunnen vanaf dan terecht bij het UWV.

Waarom wordt het Overbruggingsfonds opgeheven?
Sinds 2017 worden er geen nieuwe deelnemers toegelaten en is de regeling enkel bruikbaar voor bestaande deelnemers. Het gevolg is dat het aantal bestaande deelnemers steeds verder is gedaald en dat de uitvoeringskosten in verhouding zijn gestegen. Daarnaast kunnen werkgevers sinds 2020 gebruik maken van de landelijke onwerkbaar weer regeling uitgevoerd door het UWV. Reglementair moeten onwerkbaar weer dagen bij het UWV worden gedeclareerd. Enkel de bij het UWV niet vergoede wachtdagen zijn declarabel bij het OBF. Door deze ontwikkelingen valt de noodzaak van het bestaan van het OBF weg en heeft het bestuur besloten het fonds op te heffen.

Tot wanneer kunt u declareren?
De laatste declaratiemogelijkheid bij het Overbruggingsfonds is van 15 november 2022 t/m 15 december 2022. U kunt dan niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november declareren. De declaratie doet u zoals u gewend bent via CAS.

Wat u kunt doen bij onwerkbaar weer vanaf 2023
Vanaf 2023 kunt u geen onwerkbaar weer dagen meer declareren bij het Overbruggingsfonds. Hiervoor kunt u terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Vragen?
Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via 088 – 008 45 50 of per email info@colland-administratie.nl