Nieuws Archive

Webinar Loonstrook GGI – 6 juni 2023

De loonstrook bevat veel verschillende onderdelen met lastige woorden. Het is daarom voor werknemers soms moeilijk te begrijpen wat er precies staat. Sociale partners in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) organiseren daarom een webinar over alles wat je moet weten over de loonstrook GGI.

Meld je aan voor het webinar
Wil je weten hoe je loonstrook is opgebouwd? En wat de verschillende onderdelen en termen betekenen? Meld je dan aan voor het webinar Loonstrook GGI op 6 juni 2023 onderaan deze pagina! Het webinar wordt georganiseerd door Colland Arbeidsmarkt, in samenwerking met sociale partners in de GGI-branche. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn in de sector GGI en vragen hebben over hun loonstrook. Ook werkgevers in de sector GGI zijn welkom om het webinar bij te wonen.

Wanneer?
Dinsdag 6  juni 19.00 tot 19.45 uur.

Bent u verhinderd op 6 juni en wilt u de sessie terugkijken? Dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via info@colland.nl

Colland Arbeidsmarkt
Het webinar Loonstrook GGI is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Het webinar over de loonstrook wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de sector GGI:

Aanmeldformulier Webinar Loonstrook GGI – 6 juni 2023

Voordelen van de loopbaancheck

Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het verschuiven van de AOW-leef-tijd, is het voor werknemers belangrijk om gezond en gemotiveerd te blijven. Professionele maar ook persoonlijke ontwikkeling is hierbij een essentieel onderdeel. Met de loopbaancheck ontdek jij wat jou motiveert, wat jouw kwaliteiten zijn en hoe jij je verder kunt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Lees hier het hele artikel.

De loopbaancheck zorgt dat je meer uitdaging uit je werk haalt

‘Groeien in je werk’ is een campagne in de sector Dierhouderij om de loopbaanont­wikkeling van werknemers te stimuleren. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het verschuiven van de AOW leeftijd, is het belangrijk om werkne­mers gezond en gemotiveerd te houden. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel. Centraal in de campagne staat de loopbaancheck. In dit interview legt Lisette Budding uit hoe de loopbaancheck werkt en wat je ermee kunt.

Lees hier het hele artikel.

“Werknemers duurzaam inzetbaar houden via scholing en ontwikkeling is goed voor de sector”

In de sectorcommissie Dierhouderij vertegenwoordigen sociale partners de belangen van werkgevers en werknemers in de sector Dierhouderij. Wij spraken Wil co Brouwer de Koning (Melkveehouder en bestuurslid van de vakgroep Melkvee houderij van LTO Nederland) en Erik Honkoop (bestuurder namens CNV). “Ons doel is gelukkige werknemers en werkgevers en een gezonde en toe- komstbestendige arbeidsmarkt ”.

Lees hier het hele artikel.

Campagne loopbaanontwikkeling ‘Groeien in je werk’ gestart

Op maandag 3 april is de campagne loopbaanontwikkeling ‘Groeien in je werk’ gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel. De campagne is een initiatief van sociale partners CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch Groen, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, POV en ZLTO.    

Loopbaancheck

Centraal in de campagne staat de loopbaancheck. Met de loopbaancheck krijgen werknemers meer inzicht in hun kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren. Samen met een loopbaancoach maak je een persoonlijk actieplan. Hiermee kunnen werknemers bijvoorbeeld meer uitdaging uit hun huidige functie halen of doorgroeien naar een andere functie binnen het bedrijf. Het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij werknemers levert ook voordelen op voor werkgevers. Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn namelijk productiever, hebben meer werkplezier en ervaren minder werkstress. De loopbaancheck is kosteloos voor werknemers in de sector Dierhouderij.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De campagne ‘Groeien in je werk’ is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd dat gericht is op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over ‘Groeien in je werk’ en de loopbaancheck is te vinden op

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/loopbaancheck-dierhouderij/

 

Webinar: Hoe werkt de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) Hoveniers? – 5 april 2023

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op woensdag 5 april van 19.00-19.45 een webinar over de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU). Het webinar is voor zowel werknemers als werkgevers in de Hoveniersbranche.

Over de RVU
Voor werknemers die werken in een sector met veel fysieke arbeid, kan vervroegd uittreden een optie zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom de RVU ingesteld. De RVU geeft de werknemer het recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW leeftijd te overbruggen.

RVU voor de Hoveniersbranche
Sociale partners in de Hoveniersbranche hebben op dit moment een RVU ingericht voor werknemers in deze branche. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024 kan van de regeling gebruik worden gemaakt. Maximaal 110 medewerkers kunnen in deze periode hiervoor in aanmerking komen.

Webinar RVU Hoveniers 5 april
Tijdens het webinar wordt toegelicht wat de RVU inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot loon en pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers die voor 1 oktober 2024:
– maximaal over drie jaar de AOW leeftijd bereiken
– tenminste 10 jaar werken in de Hoveniersbranche (waarvan 5 jaar in uitvoerende functie)

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen.

Hoe aanmelden?
Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche:

 

 

Subsidieregeling employabilitybudget Glastuinbouw treedt in werking

Vanaf 1 januari 2023 is de subsidieregeling employabilitybudget Glastuinbouw in werking getreden. Speciaal voor werknemers in de sector glastuinbouw zijn er employabilitybudgets beschikbaar. Met een employabilitybudget krijg je een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen.

Wat houdt een employabilitybudget in?
De werknemer kan eenmalig een vergoeding krijgen van €1.500,- voor een cursus of opleiding. Daar zitten wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag zijn ontvangen.
  • U bent werknemer of minder dan zes maanden werkloos.
  • De (voormalig) werkgever heeft premie afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Ben je benieuwd of jij hiervoor in aanmerking komt en hoe je jouw aanvraag kunt indienen? Klik dan hier voor meer informatie.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het employabilitybudget Glastuinbouw is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

 

 

 

 

 

 

Hoe zorg je voor een goede kennisoverdracht aan jongere werknemers?

Praktijkvoorbeeld Bloembollengroothandel: Moolenaar

Moolenaar is een bedrijf uit de bloembollengroothandel dat gebruik heeft gemaakt van het gratis begeleidingstraject van #kenniskracht. Het bedrijf had veel oude werknemers in dienst en was op zoek naar jongere werknemers die hun mee konden nemen in nieuwe trends. Daarnaast hechtten ze ook veel belang aan het behouden van oudere werknemers voor kennisoverdracht.

In het project #Kenniskracht is het bedrijf aan de slag gegaan met een aanvulling hierop. Het bood Moolenaar nieuwe inzichten. Waardoor hun medewerkers positief en enthousiast blijven meedraaien.

“#Kenniskracht is een aanvulling op datgeen wat wij al jarenlang doen en biedt nieuwe inzichten. We vinden onszelf een grote speler in de markt en dan moet je dat ook proberen waar te maken. Zorgen dat mensen positief en enthousiast blijven meedraaien, daar gaat het om. #Kenniskracht helpt ons hierbij.”

Wil je ook gebruik maken van gratis professionele begeleiding? Neem dan contact op met de projectleider van #Kenniskracht, Robert Soesman via kenniskracht@actor.nl. Hij neemt vervolgens contact met je op om te kijken naar welke oplossingen het beste bij het bedrijf en je medewerkers passen. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak op maat met gerichte ondersteuningsactiviteiten.

#Kenniskracht is een initiatief van Anthos, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. Het project wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Voor meer informatie, kijk hier op de website van #kenniskracht

Fonds Colland Arbeidsmarkt
#kenniskracht is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.