Door de toegenomen automatisering kunnen processen steeds vaker op afstand worden gestuurd. Storingen aan apparatuur kunnen bijvoorbeeld thuis vanaf de smartphone worden opgelost. Dat betekent niet dat werknemers bij storingen minder vaak fysiek naar het bedrijf toe hoeven. ‘Wij werken met kostbare fokdieren. Die moeten na een storing altijd gecontroleerd worden’, meldt een van de respondenten een het onderzoek naar bereikbaarheid in de dierhouderij.

Sociale partners (vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers) onderzochten deze zomer de invloed van technologie op de bereikbaarheid in de sector. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er tijdens ongeveer de helft van de bereikbaarheidsdiensten een storing of calamiteit is. Hiervan kan 30 procent op afstand opgelost worden. Dat percentage is nagenoeg gelijk in 2012 en 2017. Technologische ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar lijken weinig invloed te hebben op de bereikbaarheid in de sector dierhouderij.

Grote verantwoordelijkheid voor bereikbare werknemer
Van alle werknemers in de sector heeft de helft weleens een bereikbaarheidsdienst. Tijdens een bereikbaarheidsdienst is een werknemer, buiten de voor hem geldende werktijden, bereikbaar voor het bedrijf om onverwachts dringende werkzaamheden te verrichten. De werkgever kan deze werknemer dan voor spoedgevallen oproepen.

Of werknemers bereikbaarheidsdiensten hebben verschilt per functie. Bedrijfsleiders moeten eigenlijk altijd bereikbaar zijn. ‘Onderschat het niet, het gaat om veel geld en brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee’, aldus de reactie van een bedrijfsleider. ‘Werknemers met bereikbaarheidsdiensten staan 24 uur per dag klaar voor het bedrijf. De bedrijven worden steeds groter. Het gaat om een groot aantal dieren waar we klaar voor staan en verantwoordelijk zijn.’

Bereikbaarheidsonderzoek
Het onderzoek naar de bereikbaarheid in de sector Dierhouderij werd namens sociale partners uitgevoerd door Actor, bureau voor sectoradvies. Actor heeft Tangram Advies en Onderzoek gevraagd voor het veldwerk. Drie procent van de werkgevers en vier procent werknemers in de sector namen deel aan het onderzoek.