Kwantitatief onderzoek naar betaald werk door niet-werknemers (zelfstandigen)

Werkende personen die niet op loonlijst staan, zijn een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sector. Hoe groot deze groep is en uit welke categorie├źn deze groep bestaat, is niet goed inzichtelijk. Daarom heeft de Colland Sectorraad door ABF research en Transur een kwantitatief onderzoek laten uitvoeren naar betaald werk dat in de agrarische en groene sectoren wordt verricht door de groep niet-werknemers.

Eind 2018 tellen de agrarische en groene sector ruim 114.000 niet-werknemers. Het aantal niet-werknemers is tussen 2013 en 2016 met ruim 4.000 gestegen (+3,5%), waarbij vooral in 2016 de stijging relatief fors was. In de twee daaropvolgende jaren is het aantal ongeveer gelijk gebleven.

Wie behoort in het onderzoek tot de groep niet-werknemers?

Deze groep omvat personen die betaald werk verrichten als zelfstandige met of zonder personeel of als directeur-grootaandeelhouder. Meewerkende gezinsleden behoren tevens tot de groep niet-werknemers wanneer zij in het bedrijf van ouders of partner betaald werk verrichten zonder een arbeidsovereenkomst. De zelfstandigen zonder personeel worden onderscheiden in twee groepen:

  • Zelfstandigen zonder personeel (producten). Zij produceren en verkopen producten of grondstoffen.
  • Zelfstandigen zonder personeel (eigen arbeid). Zij bieden hun eigen arbeid aan als dienst.

Wie behoort niet tot de groep?

Stagiaires en personen die onbetaald werk verrichten, maken geen deel uit van de groep niet-werknemers die onderwerp is van het onderzoek. Uitzendkrachten en payrollers staan op de loonlijst bij uitlenende organisaties en behoren dus eveneens niet tot de scope van het onderzoek.

Voorlopige resultaten

In het rapport worden de resultaten van het onderzoek vastgelegd. Het betreft een eerste fase, de basis-kwantitatieve analyse.

Hoofdstuk 1 geeft een korte inleiding op de groep niet-werknemers. In hoofdstuk 2 wordt de groep niet-werknemers in agrarische en groene sectoren inzichtelijk gemaakt in termen van het aantal werkenden en hun kenmerken in termen van type, juridische rechtsvorm, regionale spreiding en functiegroepen. In hoofdstuk 3 worden de agrarische en groene sectoren als geheel in het perspectief van andere Nederlandse arbeidsmarktsectoren beschouwd.

Klik hier voor het rapport