Er is steeds meer vraag naar duurzaam boeren. Voorbeelden zijn kringlooplandbouw, klimaatneutraal, agro-ecologie, biologische landbouw en ook natuurinclusieve landbouw. Voor het VanColland magazine (juni editie 2021) vroegen wij Gerard Willems (ondernemerscoach namens ZLTO) en Siebe van de Crommert (melkveehouder) naar hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw en hoe dat in zijn werk gaat.

Klik hier om het artikel te lezen