LTO Nederland heeft bij het uitbreken van het coronavirus de Taskforce Arbeid opgericht. Aanleiding vormden de vele vragen van werkgevers over de gevolgen van corona, welke maatregelen genomen moesten worden en hoe daarmee om te gaan. Ook was er grote onzekerheid bij werkgevers over de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten gezien de start van het seizoen. Wij vroegen Taskforce-leden Wim van den Boomen (bestuurder Goed Werkgeverschap) en Hans Koehorst (specialist sociaal economisch beleid) van LTO Nederland naar hoe zij afgelopen periode werkgevers en werknemers hebben ondersteund en hoe de sector er nu voor staat.

Klik hier om het interview te lezen.