Op woensdag 6 oktober start de instroomcampagne Groeien door Groen. Het doel van de campagne is om de instroom van MBO- en HBO studenten naar de hoveniersector te bevorderen. Ook richt de campagne zich op zij-instromers. Door het groeiende aantal vacatures in de sector is het belangrijk om te voorzien in voldoende en goed opgeleide medewerkers. Deze campagne is het vervolg op de imagocampagne Groeien door Groen uit 2020. Beide campagnes zijn een initiatief van sociale partners Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen.

Platform Groeien door Groen
Centraal in de campagne staat het platform groeiendoorgroen.nl. Op deze website staat een vacaturebank en een overzicht met hovenieropleidingen in Nederland. Daarnaast is er ‘Beroepen in Beeld’ waarin hoveniers hun ervaringen delen en ingaan op de voordelen van werken in de groensector. De website wordt aangejaagd door content op sociale kanalen zoals Instagram en Facebook. Het doel hiervan is het activeren en begeleiden van de doelgroep naar de vacatures en opleidingen.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De instroomcampagne is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

De campagne wordt uitgevoerd door bureau NetwerkZes en begeleid door Actor. Meer informatie over Groeien door Groen vindt u op www.groeiendoorgroen.nl