Vier van de vijf werknemers in de sector Groen Grond en Infrastructuur geeft zijn werk een zeven of hoger. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder werknemers en werkgevers.  De werknemers zijn vooral tevreden over de manier waarop ze zelf hun werk kunnen bepalen en de goede sfeer tussen collega’s.

Het onderzoek, uitgevoerd door Actor,  is nog een uitvloeisel uit het cao akkoord van 2021 waarin was afgesproken om het werkgeluk in de sector te onderzoeken. In mei en juni 2021 zijn er vragenlijsten uitgezet waarop 278 werknemers en 35 werkgevers hebben gereageerd.  Als het gaat om werkgeluk dan blijkt dat vooral de eigen gezondheid en de sfeer tussen de collega’s er uit springt. Werknemers vinden gezondheid het belangrijkste om werkgeluk te ervaren. Ook vindt ruim 75 procent van de werknemers dat de sfeer een positieve invloed heeft.

Ongeveer zestig procent van de werknemers ervaart daarnaast een positieve invloed op het werkgeluk bij de onderwerpen veiligheid, het hebben van een goede leidinggevende, de balans tussen werk en privé en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Bij deze punten is er een klein aantal werknemers die hier negatief over is.

Bij het onderwerp werkdruk is het beeld wisselend. Tegenover een grote groep van ongeveer 70 procent die dit als positief ervaart en werkdruk dus geen probleem vindt, staat een groep van ongeveer twintig procent die de werkdruk als hoog ervaart. Zij geven vooral aan werk en privé niet goed te kunnen combineren. Als oorzaak noemen deze werknemers vaak het hoge aantal uren dat ze moeten maken.

Opvallend is ook dat 78 procent van de werknemers aangeeft tevreden te zijn met het salaris. Er is echter ook een groep van ruim twintig procent die niet tevreden is. 1 op de zes werknemers geeft aan het financieel lastig te hebben. Een aantal van deze werknemers geeft aan behoefte te hebben aan financiële hulp en een grote groep werkgevers zou graag zien dat deze groep werknemers hulp krijgt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben cao-partijen een werkgroep ‘Pilot Geldzorg’ ingesteld. Deze werkgroep zal kijken of er op dit thema een kleinschalig project pilot kan worden uitgevoerd in de sector.

Andere opvallende uitkomsten uit dit onderzoek

  • Werkgevers geven aan graag in gesprek te gaan met werknemers over arbeidsvoorwaarden.
  • De meeste werknemers bepalen altijd of vaak hoe ze het werk uitvoeren ( ruim 72%). Ongeveer 80% van de werkgevers geeft ditzelfde antwoord.
  • Een meerderheid van de werknemers ( ongeveer 70%) geeft aan nooit tot soms te mogen mee beslissen over wanneer iets af moet zijn.
  • Qua werkdruk geeft 70% van de werknemers aan het werk in de daarvoor bedoelde tijd te kunnen afronden.

92% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid met een voldoende.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:

 

Klik hier om naar het eindrapport Werkgeluk in de sector Groen Grond en Infrastructuur te gaan