Het Colland Administratie Systeem

Het Colland Administratie Systeem (CAS) is het digitale portaal van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Via CAS kunnen werkgevers en werknemers subsidie aanvragen voor de Colland regelingen. Denk daarbij aan subsidies voor het volgen van cursussen, een tegemoetkoming in de kosten van een BBL-er, deelname aan een seniorenregeling of onwerkbaar weer.

Vanaf 3 maart is er een nieuwe en verbeterde versie

Op 3 maart gaat de nieuwste versie van CAS live. De nieuwste versie draait op een nieuw en verbeterd platform. Hiermee voldoet CAS aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en privacy.

Wat is er veranderd voor de gebruiker?

In 2019 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor CAS. De resultaten daarvan zijn meegenomen om het portaal te verbeteren.

Enkele voorbeelden:

  • In het persoonlijke dashboard is de status van de aanvraag zichtbaar.
  • In dat zelfde dashboard ziet de gebruiker welke acties er nog open staan.
  • De pensioennummers van de werknemers staan al vermeld. De gebruiker hoeft dus niet meer te zoeken.
  • De gebruiker kan voor meerdere werknemers die dezelfde cursus hebben gevolgd tegelijk een declaratie indienen.

Klantenservice

Voor meer informatie en hulp bij het vernieuwde CAS kunnen werkgevers en werknemers altijd contact opnemen met de Klantenservice op 088 – 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief) of via info@colland-administratie.nl.