Het fonds Colland Arbeidsmarkt biedt diverse regelingen aan, gericht op de scholing en
ontwikkeling van werknemers in de agrarische en groene sectoren. De sociale partners in de
hovenierssector hebben de afgelopen periode een flinke toename geconstateerd van de uitgekeerde
subsidies hiervoor. Dat is een positief signaal.

De cijfers laten een hogere instroom vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en van zij-instromers
via de VHG Brancheopleiding zien. Dit betekent dat, ondanks de coronacrisis, er sprake blijft van goede
arbeidsmarktkansen in de sector. De sociale partners in de hovenierssector stimuleren dit met
aantrekkelijke subsidies via het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Extra maatregelen moeten instroom en scholing in schooljaar 2020-2021 bevorderen

Eerder werden nieuwe subsidiebedragen vanaf het nieuwe schooljaar voor diverse regelingen in de
hovenierssector gepubliceerd. Dit betreft tijdelijke maatregelen die bedoeld zijn om instroom van BBLleerlingen en scholing van zij-instromers in deze tijden te blijven ondersteunen en stimuleren. Het gaat
hierbij om:

  •  Stimulering leerwerkplekken voor BBL: extra subsidie van € 1.000 per leerjaar
  •  Stimulering instroom/ zij-instroom: naar rato-vergoedingen aangepast
  •  Stimulering leren en ontwikkelen: vergoeding regeling cursusgroepen van 75 naar 90% en
    maximale vergoeding per werknemer verhoogd naar € 1.500

De extra maatregelen zijn tot en met 30 juli 2021 van kracht. Daarna wordt beoordeeld of sprake moet zijn
van verlenging.

Kijk voor de volledige voorwaarden en meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl (Sector Hoveniers).

Sociale partners in de hovenierssector zijn: