Vanaf 1 januari 2019 kunnen werknemers in de sector bloembollengroothandel gebruik maken van de seniorenregeling. Deelnemen aan de seniorenregeling kan vanaf het moment dat de werknemer nog maximaal vijf jaar verwijderd is van de ingangsdatum van zijn individuele AOW. Een werknemer die gebruik maakt van de regeling gaat 20% (een dag per week) minder werken en behoud van 90% van het brutoloon. De werkgever ontvangt als tegemoetkoming voor de kosten een vergoeding per seniorendag.

Sociale partners in de sector bloembollengroothandel (Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen) vinden het belangrijk dat werknemers in de Bloembollengroothandel met plezier aan het werk blijven. Naarmate werknemers ouder worden, kan het werk zwaarder worden. Het vooruitzicht dat het ‘nog best wel lang kan duren’ totdat een werknemer aanspraak maakt op zijn AOW, kan het werkplezier van de werknemer negatief beïnvloeden. Het is daarom prettig dat werkgever en werknemer nu afspraken met elkaar kunnen maken over de omvang van het arbeidscontract.

Voordelen voor werknemer en werkgever
Wanneer een werknemer gebruik maakt van de seniorenregeling krijgt deze meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Zo blijven werknemers met plezier werken tot de AOW-leeftijd. Werkgevers creëren door het in dienst houden van oudere werknemers ruimte voor kennisoverdracht van ervaren, gemotiveerde en enthousiaste werknemers naar de volgende generatie. Daardoor gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Meer informatie en aanvragen
De vergoeding voor de seniorendag wordt beschikbaar gesteld vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Aanmelden voor de seniorenregeling kan vanaf maandag 3 december 2018 via de website van het fonds www.collandarbeidsmarkt.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de aanmeldprocedure. Op de website staat ook een aantal rekenvoorbeelden die de financiële gevolgen van deelname aan de seniorenregeling laten zien.

Project #Kenniskracht
Binnen het project #Kenniskracht in de Bloembollengroothandel worden bedrijven in de sector begeleid bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid op het bedrijf. Meer informatie of aanmelden kan via de website Collandarbeidsmarkt.nl.