Waarop is de dagvergoeding gebaseerd?

Vanaf januari 2020 wordt uitgegaan van Loongebouw B, functiegroep H met 11 treden.