Waar moeten de documenten aan voldoen?

In de aanvulling of de nieuwe arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende zijn opgenomen:

  • Zowel de oude als de nieuwe arbeidstijd;
  • de ingangsdatum van de seniorenregeling;
  • de dagen waarop gewerkt wordt en het aantal uren per gewerkte dag

de volgende tekst: “Het is de werknemer niet toegestaan om op de als gevolg van deelname aan de regeling vrijgekomen werktijd werkzaamheden glastuinbouwwerkzaamheden te verrichten, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

  • de vaste vrije dag.

Het document moet ondertekend zijn door zowel de werkgever, als de werknemer, zonder vermelding van BSN.