Per wanneer moet ik mijn interesse in de regeling kenbaar maken bij mijn werkgever?

Uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de regeling kunt u een verzoek indienen bij uw werkgever.