Mijn werknemer is ziek maar staat nog wel op de loonlijst. Komt de regeling dan te vervallen?

De werkgever heeft geen recht op een verstrekking van het fonds in geval van volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn in de zin van de WAO of WIA zijn niet uitgesloten van de regeling.