Mijn werkgever werkt niet mee. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Uw werkgever mag alleen bij zwaarwegende redenen uw verzoek weigeren. U kunt bezwaar indienen bij de paritaire commissie Glastuinbouw via paritaire.commissie@actor.nl